Training digitale hulp en dienstverlening

Veel organisaties in de sectoren Zorg en Welzijn, Gezondheidszorg en Overheid gebruiken ICT voor registratie en dossiervorming. Bijna elke organisatie binnen genoemde sectoren heeft wel een site. Cliënten weten de organisaties steeds vaker langs deze weg te vinden. Daarmee is het internet een communicatiekanaal geworden tussen cliënt en hulp/dienstverlener.
Organisaties binnen genoemde sector onderkennen deze ontwikkeling en willen hier mee aan de slag. De dienstverlening die hiermee ontstaat noemen we ‘Digitale Hulp en dienstverlening’. Uit ervaring is gebleken dat deze dienstverlening om een specifieke methodische benadering vraagt. Digitaal hulp/dienstverlenen onderscheidt zich heel duidelijk van de huidige reguliere vormen van hulp/dienstverlening.

In deze training worden de volgende thema’s behandeld:

De training is praktisch van opzet. Er zijn dan ook diverse oefenmomenten ingebouwd. De training wordt ondersteund door een werkboek.